Afval is grondstof

De inwoners van de gemeente Heumen zijn al gemotiveerde en actieve afvalscheiders. GroenLinks wil graag een stap verdergaan. We willen de wegwerpeconomie aan de orde stellen en we streven naar een circulaire economie. Grondstoffen zijn dan geen afval meer, maar worden telkens opnieuw gebruikt.

Acties

  • We verbeteren de voorlichting over afvalscheiding: wat hoort in welke bak of zak thuis? Hierdoor kan het afval nog beter worden hergebruikt.
  • We zetten in op een samenleving die minder en bewuster consumeert (consuminderen). De gemeente schrijft jaarlijks een prijsvraag uit voor het beste hergebruikidee.
  • We stimuleren het gebruik van bestaande digitale netwerken waar inwoners elkaar kunnen vinden voor het hergebruik of samen gebruiken van spullen: de deeleconomie.
  • Samen met inwoners houden we onze gemeente schoon. We blijven verenigingen en scholen een financiĆ«le vergoeding bieden om de hun omgeving vrij van zwerfafval houden.
Onze fractie
Nieuwsbrief

Zoek uw onderwerp