Agenda

De agenda met raadsvergaderingen, commissiebijeenkomsten en fractievergaderingen staat op de website van de gemeente Heumen.

Onderstaand het vergaderschema van de GroenLinks-fractie. 

LET OP: GroenLinks Heumen houdt bij haar bijeenkomsten de landelijke RIVM veiligheidsmaatregelen in acht met betrekking tot de COVID-19 pandemie

Wilt u contact met de fractie? Mail naar fractie@groenlinksheumen.nl


Data fractieoverleg GroenLinks Heumen, najaar 2020

Tijd: 19.45 – 22.00 uur

Locatie: wordt nader bekendgemaakt, Fysiek of digitaal

 

Maandag 31-08-2020     Opstart + voorbereiding BVV (Beeldvormende vergadering) 03-09-2020 (RES + Waterplan)

Maandag 07-09-2020     Voorber. OVV (Oordeelsvormende vergadering) 10-09-2020 (o.a. Koersdocument ruimtelijke visie duurzame energie)

Maandag 21-09-2020     Voorber.  Raad 24-09-2020 (o.a. Koersdoc. Ruimtelijke visie dz. Energie)                     

Maandag 05-10-2020     Voorber.  OVV 15-10-2020 + Strateg. Visie 06-10-2020 + Voortg.rapp.  08-10-2020

Maandag 26-10-2020     Voorber.  Integrale Cie. 27-10-2020 (Begroting) + Raad 29-10-2020                   

Maandag 02-11-2020     Voorber. Raad 05-11-2020 (Begroting)

Maandag 09-11-2020     Voorber. BVV 10-11-2020 + OVV 12-11-2020

Maandag 23-11-2020     Voorber. Raad 26-11-2020 + BVV 03-12-2020 (o.a. Omgevingsvisie)

Maandag 07-12-2020     Voorber. OVV 10-12-2020

Maandag 14-12-2020     Voorber. Raad 17-12-2020 (o.a. Warmtevisie + GO Arnhem-Nijmegen)

 

Extra data
De eerstvolgende ALV van GroenLinks Heumen (alleen voor leden) is op 16 november 2020.


Onze fractie
Nieuwsbrief

Zoek uw onderwerp