Besturen & Bewegen

De afstand van de burger naar de politiek neemt toe. Daarnaast is er minder vertrouwen in het openbaar bestuur. Uit gesprekken met inwoners en organisaties in onze gemeente horen we dat men wel gezien wordt, maar niet altijd verstaan en begrepen. GroenLinks wil graag weer het gesprek met inwoners over de dingen die zij belangrijk vinden en niet alleen inspraak geven over de thema’s die in de bestuurlijke besluitenmolen zitten. Daarom kiezen wij voor openheid en transparantie van bestuur, versterkt door toegankelijke en hedendaagse communicatievormen. We zijn van mening dat we op deze manier onze politieke doelen samen met inwoners en gemeente kunnen realiseren.

GroenLinks werkt vanuit langetermijndoelen voor de samenleving. In het dagelijks bestuur nemen we verantwoordelijkheid voor het collegeprogramma in het hier en nu. We waken er echter voor, dat we onze ambities voor een groene en duurzame samenleving niet uit het oog verliezen.

Sinds 1991 is in Nederland het aantal gemeenten afgenomen van 647 naar 388 in 2017, door fusering naar grotere gemeenten. GroenLinks is er voorstander van dat Heumen een zelfstandige gemeente blijft, met een regionale backoffice in samenwerking met omliggende gemeenten. We zijn van mening dat de kracht van een lokaal bestuur ligt in het bieden van maatwerk, bijvoorbeeld bij het organiseren van de zorgtaken waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. We willen bovendien het bestuurlijke orgaan dichtbij onze inwoners houden, zodat mensen hun vertegenwoordigers in de raad en hun wethouders kennen. Regionale samenwerking is vereist bij de uitvoering van Modulaire Gemeenschappelijke Regelingen, zoals de Omgevingswet. De afspraken over de regionale afvalverwerking en de inning van gemeentelijke belastingen hebben hun nut al bewezen.

Onze fractie
Nieuwsbrief

Zoek uw onderwerp