Reactie GroenLinks Heumen op kaderbrief 2020

In de Raad van 9 juli heeft GroenLinks kritisch gereageerd op de kaderbrief voor de begroting in november. Dit zal niemand verwonderen, aangezien de kaders voortvloeien uit het coalitieakkoord en GroenLinks daar niet mee instemt.

GroenLinks ziet de noodzaak van bezuinigen, maar maakt andere keuzes.

Veel rijkstaken zijn naar de gemeenten gegaan, terwijl de rijkscompensatie tekortschiet. De coalitie wil niet meer toeleggen op tekorten en sluit wachtlijsten in de zorg niet langer uit. GroenLinks wil dit niet lijdzaam te ondergaan, maar aansluiten bij landelijke acties. Verder heeft Heumen een ruime algemene reserve. Het moet mogelijk zijn om daaruit te putten, nu de nood aan de man is, om onze krachtige gemeente intact te houden.

De coalitie wil stoppen met alle activiteitensubsidies, terwijl vorig jaar nog besloten is om dit niet te doen, vanwege de grote maatschappelijke gevolgen. GroenLinks wil hier niet zomaar mee stoppen, maar in gesprek gaan met betrokkenen, voor draagvlak en creatieve oplossingen. Ons amendement hierover werd gesteund door DGH, maar tot onze verbazing niet door de coalitie. De coalitie wil wel in gesprek, maar niet over aanpassing van het beleid.

De coalitie wil dat duurzaamheidsinvesteringen zichzelf terugverdienen. Energierendement en milieuwinst tellen niet mee. GroenLinks vindt dit erg kortzichtig, omdat de financiële opbrengst meestal pas op lange termijn zichtbaar is. Wij willen deze eis schrappen. Ons amendement hierover werd gesteund door DGH.

GroenLinks wil ook op zoek naar inkomstenbronnen. We kiezen voor draagkracht en overwegen om, na 2 jaar bevriezen, de OZB niet langer te ontzien.

En als er bezuinigd moet worden, dan zorgvuldig en met draagvlak, niet zonder eerst uitvoerig gesprek met inwoners en maatschappelijke organisaties. Hiertoe willen we een denktank oprichten, net als bij de crisis in 2011.

Bij de begrotingsbehandeling gaan we door op deze keuzes.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Onze fractie
Nieuwsbrief

Zoek uw onderwerp