Links & Sociaal

Woningbouw aantrekkelijk voor jong en oud!

Jongeren hebben de toekomst. We streven naar een evenwichtige leeftijdsopbouw in de gemeente en willen dat ook jongeren in de gemeente Heumen kunnen blijven wonen. We kijken met een frisse blik naar het gebruik van ruimte en leegstaande gebouwen voor realiseren van meer betaalbare woonruimte voor jongeren.

Een aantrekkelijke gemeente voor jong en oud? Stem 21 maart GroenLinks!

Zorg is maatwerk!

Zorg is maatwerk! Ieder mens die zorg nodig heeft, verdient afgestemde zorg. Voor jong en oud. Daar staat GroenLinks voor! Wij kiezen voor ‘lokaal wat lokaal’ kan en geen bulkcontracten. De wachtlijsten in de jeugdzorg zijn onacceptabel. Soms komen jeugdigen of gezinnen in grote problemen, waarvoor hulp direct nodig is. Jeugdzorg moet dan snel kunnen optreden. Met GroenLinks in het college, kopen we meer jeugdzorg in!

Zorg is maatwerk! Stem 21 maart GroenLinks!

Zorg is maatwerk

Zorg voor kwetsbaarheid

Voor ieder mens, ook in de gemeente Heumen, is het van belang om te werken of op een andere manier het gevoel te hebben ‘een steentje bij te dragen’ aan de samenleving. GroenLinks wil dat iedereen mee kan doen, via betaald werk, vrijwilligerswerk of scholing.

Als dit niet lukt, is het de taak van de gemeente om mensen te ondersteunen. Armoede voorkomen en bestrijden heeft daarbij prioriteit; gezinnen met kinderen krijgen extra aandacht. Ieder mens die zorg nodig heeft, verdient afgestemde zorg.

GroenLinks zet in op een sterk preventief zorgbeleid voor jong en oud. Door vroeg signalen op te vangen en snel te handelen kan vaak leed en ook onnodige zwaardere, specialistische hulp worden voorkomen. Soms komen jeugdigen of gezinnen in zulke grote problemen dat zij zwaardere hulp nodig hebben. GroenLinks vindt dat Jeugdzorg dan snel moet kunnen optreden. 

Vandaar de slogan Zorg voor kwetsbaarheid  op de tweede poster tijdens deze campagne.

Onze fractie
Nieuwsbrief

Zoek uw onderwerp