Groen & Duurzaam

De gemeente Heumen heeft in 2017 consensus bereikt over een klimaatneutrale gemeente in 2050. GroenLinks heeft als doel om dit al in 2030 te bereiken op basis van de routekaart naar een klimaatneutrale gemeente. De urgentie vloeit voort uit het klimaatakkoord van Parijs. Voor de opwarming van de aarde is een bovengrens van 2 graden overeengekomen ten opzichte van het pre-industriële tijdperk. Dit is voor het eerst in een juridisch instrument vastgelegd. Bovendien is het streven vastgelegd om de opwarming beperkt te houden tot 1,5 graad. Verder moet er nu snel een eind komen aan het gebruik van fossiele brandstoffen, aangezien dit een belangrijke oorzaak is van de overmatige CO2-uitstoot. De klimaatwetenschap zegt echter dat de ingediende plannen niet ver genoeg gaan om onder de limiet van 2 graden te blijven. Ook de gemeente Heumen is verplicht haar bijdrage leveren aan deze mondiale doelstelling en neemt daarom lokaal zelf de regie in handen: ze is voortrekker, stimulator en inspirator om dit doel te realiseren. Om daadkrachtig te kunnen zijn, stellen wij voor, dat er een wethouder komt met de portefeuille ‘klimaat’. Deze portefeuille is geen symbool: er moet heel veel gebeuren. De gemeente ontwikkelt daarom zelf ook initiatieven voor energiebesparing en duurzame energie. Maatwerk is het sleutelwoord en ‘kan niet’, bestaat niet!

De nieuwe Omgevingswet heeft verstrekkende gevolgen voor de ruimtelijke inrichting van onze groene gemeente. De wet die naar verwachting op 1 januari 2021 in werking treedt, vervangt 26 wetten en ongeveer 120 nadere regels die gelden voor de fysieke leefomgeving. De wet beoogt om de besluitvorming van projecten in de fysieke leefomgeving te versnellen en te verbeteren. Voor GroenLinks is het van belang dat de Omgevingswet meer ruimte biedt aan ontwikkeling door bestuursorganen en initiatiefnemers, zonder dat dit ten koste gaat van de fysieke leefomgeving en natuurontwikkeling. Dit evenwicht houden we scherp in de gaten. Bij de uitvoering van de Omgevingsweg geven we prioriteit aan duurzaamheid.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Onze fractie
Nieuwsbrief

Zoek uw onderwerp