Energiebesparing & Klimaatneutraal

We zetten in op een klimaatneutrale gemeente in 2030. Energiebesparing is een belangrijk aspect om te komen tot een aanzienlijke CO2-reductie. In bestaande woningen en gebouwen zijn nog veel duurzame maatregelen mogelijk. Bij het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden is meer aandacht nodig voor energiebesparende maatregelen, de noodzakelijke vergroening van energie en het hergebruik van materialen.

Acties

  • Inzet van een duurzaamheidscoach voor het informeren en stimuleren van inwoners bij het realiseren van wijk- en buurtprojecten om energiebesparende maatregelen te treffen. Heumen krijgt een permanent energieloket waar inwoners, instellingen en ondernemers terecht kunnen voor advies en begeleiding op het gebied van technische kennis en subsidies.
  • Er wordt een actieplan opgesteld voor de verduurzaming van het maatschappelijke vastgoed, waarbij de gemeente de financiering van maatregelen faciliteert door goedkope leningen.
  • Bestaande gebouwen en woningen worden zo snel mogelijk maximaal ge├»soleerd. De gemeente faciliteert door een duurzaamheidslening.
  • Energiebesparing wordt als eis opgenomen in de prestatieafspraken met de woningbouwcorporatie(s) en haalbaar gemaakt voor inwoners met lage inkomens.
  • Met het midden- en kleinbedrijf (MKB) gaan we in gesprek over energiebesparing en het gebruik van duurzame energie. De Wet Milieubeheer verplicht grote bedrijven tot het nemen van energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van minder dan 5 jaar: de handhaving hierop wordt ge├»ntensiveerd.
Onze fractie
Nieuwsbrief

Zoek uw onderwerp