Verkeer & Mobiliteit

GroenLinks Heumen wil het gebruik van het Openbaar Vervoer en alternatieven voor het autoverkeer stimuleren. Openbaar Vervoer moet voor iedereen toegankelijk zijn. We geven voorrang aan de fiets.

Acties

  • We zetten in op schoner vervoer, zoals de fiets en de elektrische auto voor woon-werkverkeer en bedrijven.
  • Het gebruik van deelauto’s wordt gestimuleerd.
  • Het aantal openbare oplaadpunten voor elektrische auto’s en fietsen wordt uitgebreid. Dit geldt ook voor oplaadpunten bij bedrijven en particulieren.
  • We optimaliseren het fietsroutenetwerk in de gemeente.
  • In elke dorpskern versterken we voor alle inwoners de toegang tot een vorm van Openbaar Vervoer (denk aan uitbreiding van de dienstregeling).
  • Regionale initiatieven zoals het herinvoeren van de ‘fietspendelboot’ en een ‘light rail’-verbinding Nijmegen-Kleef, met een tussenhalte bij het Zweefvliegveld, worden ondersteund door GroenLinks.
  • We zetten in op een goede, toegankelijke, individuele vervoersmogelijkheid voor mensen die moeilijk ter been zijn. Vervoer op Maat is een WMO-plicht van de gemeente en verdient ondersteuning. Ook het vervoer van en naar de dagbesteding moet goed geregeld zijn.
Onze fractie
Nieuwsbrief

Zoek uw onderwerp