Financieel & Ondersteunend

GroenLinks richt zich op een evenwichtig en verantwoord financieel management, waar middelen op doelmatigheid worden getoetst. De meerjarenbegroting moet sluitend zijn. Vanuit haar financiële rol zorgt de gemeente voor budgettair toezicht.

Acties

  • Het effect van financieel bestuur en de kwaliteit van de uitvoering, worden in samenhang en met inwoners en partners geëvalueerd. Dit versterkt gezamenlijk ontwikkelen en optimaliseert doelmatigheid van activiteiten en projecten, nu en in de toekomst.
  • Er komt een openbaar subsidieregister, zodat iedereen kan zien wie subsidie van de gemeente ontvangt en waarvoor.
  • Om klimaatdoelstellingen haalbaar én betaalbaar te maken zet de gemeente actief financiële middelen in vanuit een langetermijnaanpak. Waar mogelijk zullen we met organisaties binnen Heumen de schaalgrootte optimaal benutten.
  • Het duurzaamheidsfonds wordt gevoed vanuit het jaarlijks begrotingsoverschot.
  • De inzet van het ambtelijk apparaat wordt optimaal versterkt door regionale samenwerking. Zo kunnen we optimaal grip houden op de uitvoering van Modulaire Gemeenschappelijke Regelingen.
Onze fractie
Nieuwsbrief

Zoek uw onderwerp