Heumen zet weer stap op weg naar klimaatneutraliteit in 2050

[Bron: pvdagroenlinksheumen.nl] In de raadsvergadering van donderdag 6 april 2017 besprak de gemeenteraad de zogenaamde routekaart klimaatneutraal 2050. Deze routekaart is het directe gevolg van de motie die de raad afgelopen jaar aannam en het resultaat van de klimaatcafés die eind 2016 werden georganiseerd. Initiatiefnemers voor grootschalige duurzame energie kunnen met deze routekaart in de hand, in ieder geval hun plannen verder ontwikkelen. Rond de zomer zal er een uitvoeringsplan ter bespreking liggen, met concrete plannen en te nemen stappen, voor de komende jaren. 

GroenLinks Heumen is tevreden met deze grote stap op weg naar de klimaatneutrale gemeente. GroenLinks is blij met hoe het traject is aangevlogen, met duidelijke mogelijkheden voor iedereen om zijn zegje te doen. Tevens zijn wij tevreden met de stip aan de horizon, zijnde een klimaatneutraal Heumen, en de boodschap in de stukken, die voor iedereen duidelijk zal zijn: ‘de opgave is zó groot, dat geen enkele optie kan worden uitgesloten’. Er worden door de opstellers van de rapporten veel cijfers gebruikt. Wat GroenLinks betreft zijn die cijfers met name een bevestiging van de stelling dat de opgave érg groot is. Exacte cijfers over 20 jaar zijn, zo snappen we heel goed, nu nog niet te geven.

Een groot deel van deze routekaart gaat over duurzame energie opwekken. Dat is belangrijk, en logisch, als we bedenken dat daar de grootste winst is te behalen. Heumen gaat namelijk niet slechts voor energieneutraal, maar voor Klimaatneutraal. Wat GroenLinks betreft mag aandacht voor energie opwekken niet ten koste gaan van aandacht voor energiebesparing en van uitstoot van CO2 en andere gassen.

Op gebieden als landbouw en mobiliteit volgt de gemeente landelijk beleid. De fractie van PvdA/GroenLinks heeft de wethouder opgeroepen alert te zijn op kansen op deze gebieden: de gemeente dient dan wat ons betreft activiteiten te ontplooien, bijvoorbeeld in en samen met de regio of de provincie, maar in ieder geval meer te doen dan landelijk beleid volgen. Bij het opstellen van het uitvoeringsplan wordt door de gemeente kritisch gekeken op welke gebieden binnen deze beleidsterreinen wél winst te behalen is door de gemeente. Bij het bespreken van het uitvoeringsplan zal de fractie hier uiteraard ook zelf goed naar kijken.

De strijd tegen klimaatverandering heeft een grote vijand: de tijd. Alleen met een volledige inzet van alle betrokkenen is deze strijd tijdig te winnen. Dus een grote opgave, waar we niet te lang mee moeten wachten, anders redden we het niet!

GroenLinks Heumen is voor nu tevreden met de routekaart klimaatneutraal 2050. Heumen is op de goede weg!

Download de Routekaart_klimaatneutraal_Heumen_2050. Bijbehorende bijlagen zijn te downloaden vanaf de site van de gemeente.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Onze fractie
Nieuwsbrief

Zoek uw onderwerp