Plannen en kaders voor klimaatneutraal Heumen aangenomen

In de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie, 13 juli 2007, is het uitvoeringsplan voor een klimaatneutraal Heumen besproken en aangenomen. Tevens werd er tijdens de kadernota geld vrijgemaakt voor projecten, én voor een extra werknemer die zich volledig kan gaan bezighouden met onze klimaatneutrale doelstelling.

Het uitvoeringsprogramma Klimaatneutraal Heumen bestaat uit twee delen: Deel 1 gaat over wat de gemeente als organisatie zelf kan doen, en deel 2 over hoe de gemeente de inwoners kan voorlichten, stimuleren en ondersteunen bij grotere en kleinere projecten.

Bovendien werd er uitgebreid gesproken over de kaderstelling voor windenergie op Heumens grondgebied. Met name gaat het dan over rechten en plichten van initiatiefnemers en omwonenden. GroenLinks Heumen kan goed verder met de kaders zoals beschreven door het college.

Met bovenstaande kaders en plannen wordt de weg vrij gemaakt voor een breed pallet aan maatregelen in de gemeente om uiteindelijk klimaatneutraal te worden. GroenLinks Heumen is daar blij mee, en zal het vervolgtraject zowel in de raad als daarbuiten positief kritisch blijven volgen.

Onderstaand de tekst zoals raadslid Dirk van Rens die namens PvdA/GroenLinks uitsprak over uitvoeringsplan en kaders windenergie.

Allereerst wil ik namens onze fractie zeggen dat we tevreden zijn met het traject op weg naar een klimaatneutraal Heumen. We zijn blij met hoe het traject is aangevlogen, met duidelijke mogelijkheden voor iedereen om zijn zegje te doen, en een duidelijke stip aan de horizon.

Enkele maanden geleden hebben we als raad de routekaart klimaatneutraal Heumen in 2050 aangenomen, en tot ons genoegen ligt er nu nog vóór de zomer een uitvoeringsplan en de door de raad gevraagde kaderstelling rondom windenergie.
Ik wil graag kort ingaan op de kaderstelling windenergie, en vervolgens nog kort enkele aspecten van het uitvoeringsplan benoemen.

Kader windenergie

Het kader zoals dat door ons college wordt aangeboden, is een mooie mix van twee kaders die in het land gebruikt worden. Waar mogelijk toegespitst op de Heumense situatie. Wij kunnen met deze kaders uit de voeten. Graag zouden we zien dat als er initiatieven zijn, we als raad dan aan de voorkant van het traject op basis van een goed initiatiefvoorstel mee kunnen denken over met name de bouwplannen en het participatieplan. Middels een principebesluit op basis van de plannen zoals we dat bij meer grote projecten doen (o.a. landgoederen), willen we als fractie graag vooraf een ‘go’ of een ‘no-go’ kunnen geven.

Uitvoeringsplan

Het uitvoeringsplan ligt voor ons om kennis van te nemen. In principe hoeven we er dus niet zo veel van te vinden, toch doen we dat. De verdeling van de projecten (de gemeente die zelf dingen moet gaan doen, en de inwoners die projecten kunnen opzetten) kunnen we van harte ondersteunen. Echter, wij denken dat het voor inwoners vele malen gemakkelijker kan worden gemaakt als de gemeente het ‘aanjagen’ ook ziet als ‘ontzorgen’. Ontzorgen zorgt voor grotere en betere projecten, met meer deelnemers, dat hebben andere gemeenten in den lande reeds aangetoond. Dat kost echter geld en tijd, en daarom zijn wij blij dat ook de wethouder hier een belangrijke taak voor de gemeente ziet, en in de kadernota geld is vrij gemaakt voor vele extra uren. Die zullen we nodig hebben. De motie over het zonnepanelenproject Parkstad Limburg is bedoeld om te onderzoeken wat ontzorgen ons kan bieden en kan kosten bij een groot project. Is deze niet per definitie financiele kosten-baten-analyse positief, dan gaat onze fractie ervan uit dat het college hetzelfde concept ook op andere terreinen kan toepassen. Als voorbeeld van projecten noem ik graag het georganiseerd afkoppelen van regenwater in een wijk, of het georganiseerd beplanten van daken. [motie aangenomen, red.]

In oktober 2015 heeft de raad SVN-leningen in de gemeente alleen beschikbaar gemaakt voor duurzaamheidsprojecten van verenigingen en dorpshuizen. Daar komen we bij deze op terug, om het mogelijk te maken dat ook particulieren deze SVN-leningen kunnen gebruiken voor duurzaamheidsprojecten van hun woning. Tevens zouden we graag ook deze SVN-gelden willen inzetten voor blijversleningen, zodat mensen langer in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Hiervoor hebben we een motie geschreven die we bij de kadernota zullen inbrengen. [motie aangenomen, red.]

Wij kijken uit naar de volgende stap op weg naar een klimaatneutraal Heumen, en zijn blij dat we nu écht op weg zijn. Mocht er voor een project extra financiele middelen nodig zijn, danwel extra mankracht binnen het gemeentelijk apparaat, dan roep ik bij deze de wethouder op daar laagdrempelig mee naar de raad te komen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Onze fractie
Nieuwsbrief

Zoek uw onderwerp