Verslag Raadsvergadering 21-4-2020 (en overige informatie)

In het Coronatijdperk gaat de politiek gewoon door, dus ook in Heumen. In april heeft de raad vergaderd in een digitale omgeving via Ms-Teams. Een greep uit de onderwerpen die aan de orde zijn gekomen.

Inwonersparticipatie vinden wij belangrijk. Zo hebben we een paar maanden geleden goed geluisterd naar de ideeën van bewoners die zich betrokken voelen bij het Lierdal en het Lierdal vrij van bebouwing gehouden! Ook hebben we ervoor gezorgd dat bewoners inspraak kunnen krijgen bij nieuwe woningbouwplannen, waar met name in Overasselt behoefte aan was. Daar hebben bewoners concrete plannen voor hun mooie dorp en willen die in samenspraak met de gemeente realiseren. Dat kan nu dus, dankzij het amendement wat wij daarover hebben ingediend. De afgelopen week stond de inwonersparticipatie in de omgevingswet op de agenda. De wethouder heeft weliswaar toezeggingen gedaan om de participatie beter vorm te geven, maar we blijven er alert op.

De gemeenteraad heeft haar zienswijze over de Afvalenergiecentrale ARN gegeven. De ARN wil in de regio ertoe overgaan om meer energie uit afval te leveren in de vorm van warmte, biogas en elektriciteit. GroenLinks heeft ervoor gepleit om  de bijdrage van de ARN aan de energieopgave op zijn minst serieus te onderzoeken, met de aantekening dat natuurlijk het verminderen van afval prioriteit blijft.

Een motie om meer bomen te planten hebben gesteund, én we hebben het college eraan herinnerd, dat ieder raadsvoorstel een duurzaamheidsparagraaf moet bevatten. Duurzaamheid mag niet worden vergeten.

Rob Schuurman, die in januari het fractievoorzitterschap overdroeg aan Ineke Gijsenbergh, blijft actief voor GroenLinks. Hij is geïnstalleerd als commissielid. Rob, we maken graag gebruik van jouw kennis en kunde!

Ten slotte zijn er nog twee nieuwe leden die naarstig op zoek zijn naar goede ideeën en mogelijkheden om weer iets voor jongeren te organiseren in Heumen. Heb jij een idee, ken je mensen die hier ook interesse in hebben, meld je dan bij een van de raads- of commissieleden aan. We sturen je naar de juiste persoon door!

 

Saskia Tuinder,

raadslid GroenLinks Heumen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Onze fractie
Nieuwsbrief

Zoek uw onderwerp