Nieuws uit de raad van 31 januari 2019

De afgelopen raadsvergadering stond het onderwerp Statushouders in de gemeente op de agenda naar aanleiding van het onderzoek ‘Hoe gaat het met U’. Tevens werd er gepraat over het fietspad langs de Hessenbergseweg, richting Alverna, en over de Gemeenschappelijke regelingen.

De conclusie van het onderzoek ‘Hoe gaat het met U?’ en de beraadslagingen in de gemeenteraad is dat het goed gaat met de statushouders maar dat men toch wel de contacten mist met de Nederlanders om tot een betere integratie te komen in deze zo ingewikkelde samenleving. Ineke hield een mooi sluitend verhaal , waarin een kritisch geluid ten aanzien van clustering ,wat betreft wonen en de psychische problematiek en de uiting daarvan , ter sprake kwam. Zou het een idee zijn om een statushouders gezin of een single statushouder te “adopteren” en op deze manier door te praten , te eten , deze mensen meer een link te geven met de Nederlandse samenleving ?

Het fietsplan Hessenbergseweg , naar Alverna, is aangenomen dus we kunnen straks ,veilig op het fietspad richting Alverna en Wijchen.

Er is een poging gedaan om de doelen van de Gemeenschappelijke regelingen iets meer richting gemeentelijke doelen te trekken. Dat is/wordt een proces dat nog veel overleg vergt. De raad heeft een beetje het idee dat men in actie mag/kan komen door en handtekening te zetten onder financiële tekorten terwijl men inhoudelijk er te weinig zeggenschap over heeft. Deze MGR.-en zullen in de toekomst wel vaker ter sprake komen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Onze fractie
Nieuwsbrief

Zoek uw onderwerp