PvdA/GroenLinks steunt het Heumense ‘fietsplan vol ambitie’

[Bron:pvdagroenlinksheumen.nl] De fractie van PvdA/GroenLinks Heumen heeft met ontzettend veel genoegen kennis genomen van het raadsvoorstel en het onderliggende kaderstellende plan. Hoewel er altijd ruimte is voor discussie, en er altijd wensen over blijven, kunnen we heel kort zijn als we stellen dat het fietsplan wat nu voorligt goed doordacht is, en bovendien erg volledig, en ambitieus. PvdA/GroenLinks is zeer tevreden met de kaders en ambities, zoals beschreven in de rapportage: fietsveiligheid, bereikbaarheid, directheid, en aantrekkelijkheid.

Het Fietsplan

Over het fietsplan valt veel te zeggen. Het beschrijft de kaders die de gemeente hanteert op fietsbeleid. Uitgangspunt is eenduidigheid, comfort, veiligheid. Waar mogelijk de fietser in de voorrang. De fractie van PvdA/GroenLinks onderschrijft deze kaders volledig.

Fietsparkeren rondom het winkelcentrum krijgt terecht de nodige aandacht. Wat we naast goede fietsenstallingen op de juiste plek nog missen is een laadpaal bij het winkelcentrum. Op verzoek van onze fractie gaat de wethouder op korte termijn in overleg met de horeca en andere ondernemers in het Winkelcentrum om te kijken wat de mogelijkheden hiervoor zijn.

Uitvoeringslijst

Op de uitvoeringslijst staan 80 kleinere en grotere knelpunten beschreven. Daarvan gaan we ongeveer de helft uitvoeren de komende jaren. Het uitvoeringsprogramma bevat 16 punten, maar daarnaast zijn er een 50-tal punten die uitgevoerd gaan worden als de hoofdprojecten waar ze bij horen worden uitgevoerd. Denk aan Hart voor Malden, denk aan de Snelfietsroute.

Wat overblijft zijn een kleine 20 wensprojecten. Die gaan we nu niet uitvoeren, noch inplannen voor de periode van 2020 tot 2023. De waarde van deze punten is dat ze op een lijst staan, opgemerkt zijn. Mocht er onderhoud nodig zijn op zo’n locatie, dan wordt de fietser ook daar niet vergeten.

Uitvoeringsprogramma

Dan tot slot waar het eigenlijk voornamelijk om draait, het uitvoeringsprogramma. Als gezegd, het geheel is positief.

  • Oversteek Veldsingel die in de voorrang gaat. Goed voor de eenduidigheid in het dorp.
  • Kruising Groesbeekseweg met de Randwijksingel. De huidige inrichting van de kruising is een gedrocht en levensgevaarlijk voor fietsers. Hoewel een moeilijke opgave om daar een logische kruising van wegen en fietspaden van te maken, heb ik goede hoop.
  • De Broekkant wordt dan toch eindelijk afgewaardeerd van sluiproute naar woonstraat met een 30 km-zone
  • Groesbeekseweg: die wordt aan alle kanten aangepakt. Graag leggen wij de nadruk nog even op het onverplichte karakter van het fietspad buiten de kom. Dat moet wat ons betreft zo blijven. Net zoals de mogelijkheid om het fietspad wél te gebruiken in beide richtingen. Maar dus zeker voor wielrenners niet verplichten. Naar aanleiding van dit stuk van de plannen heeft de fractie aan de wethouder gevraagd om boven aan de berg aan de automobilist duidelijk te maken dat fietsers daar (omlaag rijdend) ook op de rijbaan mogen.
  • Tot slot hebben we de wethouder gevraagd wat de plannen zijn voor de fietsoversteek over de Groesbeekseweg ter hoogte van de Larikshof. Hier moet de fietser die Malden uit wil de Groesbeekseweg oversteken in een flauwe bocht. Dat zou veel veiliger kunnen dan nu het geval is door er een duidelijke fiets-oversteek te maken, liefst, uiteraard, in de voorrang. De wethouder heeft beloofd deze suggestie mee te nemen in de planvorming.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Onze fractie
Nieuwsbrief

Zoek uw onderwerp