Vrijdag 22 februari thema-avond: hoe ziet de toekomst van de landbouw eruit?

Hoe ziet de toekomst van de landbouw eruit? 

De CO2-uitstoot van de vleesindustrie is enorm, en met de almaar groeiende wereldbevolking is er steeds meer voedsel nodig. Er zal dus iets moeten veranderen binnen de landbouw. Wat kunnen (moeten) wij als lokale politiek doen met dit vraagstuk? Discussieer mee op vrijdag 22 februari. GroenLinksNijmegen houdt dan een thema-avond over de toekomst van de landbouw.

Wouter van Eck komt deze avond spreken over voedselbossen. Een voedselbos is een landbouwmethode waarbij het draait om het laten groeien van bomen en struiken, waarvan de meeste voedsel produceren. Denk aan fruit, noten en eetbaar blad. Wouter verbouwt zelf verschillende soorten noten en vruchtbomen zoals perzik, pruimen en kersen. 

Paul Hofman komt spreken over het thema ‘biodiversiteit-landschap-landbouw’ vanuit provinciaal perspectief. GroenLinks wil op weg naar een vorm van landbouw waarin het brede boerenbedrijf de norm is. Natuur-inclusieve kringlooplandbouw laat nog steeds ruimte voor een moderne bedrijfsvoering op een behoorlijke schaalgrootte. We willen boeren stimuleren op zoek te gaan naar een alternatieve, brede bedrijfsvoering.

Volkert Vintges laat vanuit de fractie zijn licht schijnen op de lokale mogelijkheden en problemen van de landbouw. Daarnaast zal hij vertellen hoe de raad hiermee kan omgaan.

Wil jij meepraten over dit onderwerp? Kom dan op 22 februari om 20:00 naar Het oude weeshuis, Papengas 8 Nijmegen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Onze fractie
Nieuwsbrief

Zoek uw onderwerp