Wind in de wieken

Heumen gaat aan de windenergie. De gemeente heeft de mooie en broodnodige ambitie om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Windenergie zal daar een grote bijdrage aan leveren.

Daarom heeft de Heumense gemeenteraad eerder dit jaar unaniem de kadernota windenergie aangenomen. In deze nota worden voorwaarden gesteld waaraan onder andere de besluitvorming, praktische uitvoering en belangenbehartiging moeten voldoen.

Er wordt inmiddels aan een plan gewerkt door een initiatiefnemer (De Wolff Windenergie Nederland in samenwerking met aantal grondeigenaren) voor het realiseren van een aantal windmolens. Dat is mooi, want zonder initiatiefnemers kan het project niet van start gaan. Hoewel deze plannen nog in de prille beginfase verkeren, heeft de initiatiefnemer daarover middels een brief gecommuniceerd met omwonenden om hen erbij te betrekken.

Voor sommigen lijkt dit plan echter uit de lucht te zijn gevallen, zonder hierin zelf gekend te zijn. Dat is jammer, maar ook begrijpelijk. Het is van het grootste belang dat de gemeente juist bij projecten met een dergelijke impact de regie neemt.

In deze actieve rol neemt zij de bewoners aan de hand, betrekt ons bij de besluitvorming en communiceert over de voortgang (ook als die er momenteel nog niet is).

Hopelijk zal de gemeente deze rol meer op zich nemen bij het verdere traject. Ieder initiatief voor één of meerdere windmolens hoort besproken te worden met alle belanghebbenden om vervolgens meerdere keren door de gemeenteraad getoetst te worden aan de hand van de kadernota.

Zo kan beoordeeld worden of er op de juiste manier toegewerkt wordt naar het einddoel en of de initiatiefnemers dus door mogen gaan met hun plannen. Zo is ook de dialoog met actiegroep Windkracht cruciaal om te komen tot een goede oplossing.

Het moge duidelijk zijn dat een oplossing waarbij de bewoners meeprofiteren (bijvoorbeeld door oprichting van een burgercoöperatie) de voorkeur verdient boven een situatie waar de opbrengst enkel terugvloeit naar een commerciële partij.

Laten we zorgen dat de realisatie van Heumense windenergie enkel maar winnaars heeft – tevreden bewoners met inspraak in de besluitvorming die meedelen in de winst en zo samenwerken naar de beoogde klimaatneutraliteit. Hoe eerder hoe beter!

Jaap Russcher, GroenLinks Heumen

Download hier de kadernota windenergie van de gemeente Heumen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Onze fractie
Nieuwsbrief

Zoek uw onderwerp