GroenLinks gaat voor groen en links in Heumen

Het verkiezingsprogramma 2018-2022 voor de gemeenteraadsverkiezingen is definitief vastgesteld door GroenLinks in Heumen. De kern van het programma is gebaseerd op ‘groen en duurzaam’ en ‘links en sociaal’. Ook ziet GroenLinks met besturen en bewegen kansen voor bestuurlijke vernieuwing in de gemeente. De partij gaat zich de komende vier jaar hard maken voor echte GroenLinks speerpunten. De kandidatenlijst van GroenLinks wordt vastgesteld tijdens de ALV in december.

Groen en duurzaam 

Zo zet GroenLinks in op een klimaatneutrale gemeente in 2030. Onder andere met een wethouder die ‘klimaat’ nadrukkelijk in zijn portefeuille krijgt. In het programma staan concrete actiepunten, zoals verduurzaming van vastgoed, instellen van een duurzaamheidsfonds en de inzet van een duurzaamheidscoach die inwoners en bedrijven helpt om energiebesparende maatregelen te
nemen. Ook kiest GroenLinks voor schone energie, met windmolens en zonne-energie. Afval is grondstof, als onderdeel van de circulaire economie. Verder streeft GroenLinks voor behoud van het groene buitengebied, bijvoorbeeld door het Lierdal in Malden open te houden.

Links en sociaal

Heumen is een welvarende gemeente. Vanuit dit perspectief wil GroenLinks opkomen voor meer kwetsbare inwoners. Voorop staat dat iedereen erbij hoort en mee kan doen. Concreet wil GroenLinks meer experimenteren met nieuwe vormen van sociale zekerheid en basisinkomen. Meer ondersteuning van vrijwilligersorganisaties met een maatschappelijke functie, zoals de Voedselbank. Ook op het terrein van wonen en zorg stimuleert GroenLinks betaalbare en voor iedereen beschikbare woningen. Ruimte dus voor nieuwkomers, voor jongeren en ouderen. Met veel ruimte om elkaar te ontmoeten, want dat bevordert de sociale samenhang.

Besturen en bewegen

Voor het verkiezingsprogramma heeft GroenLinks tientallen gesprekken gevoerd met inwoners en organisaties in de gemeente Heumen. Men wordt wel gezien door het gemeentebestuur, maar niet altijd verstaan en begrepen, zo gaven zij aan. GroenLinks vindt het daarom belangrijk om inwoners in een vroeg stadium inspraak te geven, voordat beslissingen in kannen en kruiken zijn. ‘Beginspraak’, noemt GroenLinks dat. Verder is de partij van mening dat Heumen een zelfstandige gemeente moet blijven, ingebed in regionale samenwerking.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Onze fractie
Nieuwsbrief

Zoek uw onderwerp