Hennie Grol (nr 7 op de kandidatenlijst)

Wie ben ik?

Ik ben in 1957 geboren in Nijmegen en woon sinds 2000 in het mooie Overasselt. Ik ben opgeleid als onderwijzer en andragoog. Sinds 2002 werk ik als zelfstandig ondernemer en heb een praktijk voor training, coaching en advies Groeien in Organisaties. In mijn vrije tijd hou ik van wandelen, voetbal en tennissen.
Ben vanaf 2002 vanuit GroenLinks actief in Heumen. Zo zat ik van 2006-2010 in de gemeenteraad van Heumen voor PvdA/GroenLinks en ben ik van 2014 tot nu voorzitter van de commissie Algemene Zaken (AZ). Vanwege mijn eigen zaak heb ik te weinig tijd voor een verkiesbare plaats. Maar als het nodig is, ben ik wel als raadslid ad interim beschikbaar.

Waarom politiek actief?
Mijn motto is ‘Een goeie linksbuiten zorgt voor de juiste voorzet!’ Dat was in de jaren zeventig en tachtig al zo. Ik was toen actief in nieuwe sociale bewegingen, zoals in de anti-kernenergiebeweging. De tijden zijn veranderd, maar niet mijn opvatting over hoe de politiek zich op burgers moet richten. Dat spreekt me nu ook zo aan bij het programma van GroenLinks Heumen. We hebben duidelijk de ambitie om direct aansluiting te zoeken bij wat burgers willen. Die wensen zijn vaak eenvoudig vast te stellen als je luistert naar inwoners, dorps- en wijkraden en actiegroepen. Wat niet wil zeggen: U vraagt, wij draaien.

Toegevoegde waarde?
GroenLinks vindt dat de gemeenteraad meer op hoofdlijnen moet sturen. Er komt veel op het bordje van de raadsleden terecht en dat vraagt eerst om bezinning, vind ik. Wat is ons standpunt? Past het bij onze opdracht? En binnen de kaders van het coalitieakkoord? Verder vind ik dat raadscommissies veel meer bevoegdheden moeten krijgen op basis van heldere opdrachten.
Ik steun alle regionale, recreatieve initiatieven van harte. Zoals de fietspendelboot, een lightrail-verbinding Nijmegen- Kleef met halte zweefvliegveld, het uitbreiden wandelpaden of het fietsroutenetwerk. Ook juich ik de initiatieven toe om windenergie te realiseren binnen onze gemeentegrenzen. Wel in een vorm waarin overlast zoveel mogelijk wordt beperkt en burgers kunnen participeren in de opbrengst.  Tot slot ondersteun ik alle acties voor mensen die met armoedeval te maken krijgen: Voedselbank, integratiemaatregelen en betere toeleiding naar werk.

Commissiewerk?
Ik blijf beschikbaar voor de commissie Algemene Zaken. Ik vind het belangrijk om alle beleidsontwikkelingen kritisch te volgen. Denk aan gemeenschappelijke regelingen, voortgangsrapportages, veiligheid politie en brandweer, regiovorming gemeenten, opdracht Rekenkamer commissie, toerisme of het verbeteren van sociaaleconomisch beleid.

foto: Elza van der Saag van http://defotoboetiek.nl/contact/.