Ineke Gijsenbergh (nr 2 op de kandidatenlijst)

Wie ben ik?
Ik woon sinds 1993 in Malden, samen met mijn echtgenoot. We hebben 1 dochter. Ik wandel vaak en graag. Onze mooie groene omgeving leent zich daar uitstekend voor. Verder is aquarelleren een hobby van me.
Ik ben opgeleid tot orthopedagoog. Tot medio 2015 was ik werkzaam bij de HAN, hbo-opleiding Pedagogiek, o.a. als docent, studieloopbaanbegeleider, supervisor en stagecoördinator. Tijdens dat werk had ik veel contacten met praktijkorganisaties op (ped)agogisch gebied in de regio. Ik hoorde hier hoe de werkwijze en het voortbestaan van deze organisaties beïnvloed worden door wetgeving en politieke besluitvorming, ook op lokaal gebied.

Waarom politiek actief?
Al direct bij de oprichting ben ik lid geworden GroenLinks, voorheen van de PSP, omdat ik voor 100% achter het gedachtegoed van deze partij sta. Ik probeer duurzaam te leven en mijn maatschappelijke betrokkenheid te tonen in leven en werk.
Mijn motto is ‘never a dull moment’. Dat geldt ook voor de politiek. Mede dankzij veel actieve vrijwilligers op allerlei gebied gebeurt er al veel om onze gemeente duurzamer en socialer te maken, maar we zijn nog lang niet klaar. Ik wil daar graag mijn steentje aan bijdragen. Als lid van de programmacommissie werkte ik mee aan de totstandkoming van het verkiezingsprogramma. Ik hoop nu mee te kunnen helpen aan de uitvoering.

Toegevoegde waarde?
Ik wil me graag inzetten voor een duurzamere en socialere gemeente. Gezien mijn achtergrond zal dit vooral op het gebied van Welzijn zijn. Ik denk dan vooral aan thema’s als minder dwang bij bijstandsuitkeringen, versterking van de sociale cohesie in de wijken en dorpskernen, aandacht voor kwetsbare groepen, een sterk preventief zorgbeleid voor jong en oud, met daarnaast de beschikbaarheid van specialistische hulp voor wie dat nodig heeft, betaalbare woonruimte voor jongeren en aandacht voor de integratie van statushouders.

Commissiewerk?
Zitting nemen in de Commissie Welzijn ligt voor mij het meest voor de hand. Ik draai al enige tijd mee in de voorbereidingsgroep van deze commissie en wil hier nu graag officieel lid van worden, zodat ik hierin van meer betekenis kan zijn.

foto: Elza van der Saag van http://defotoboetiek.nl/contact/.