Inkoop & Duurzaamheid

Sinds 2015 is de landelijke norm dat de gemeente voor al haar inkopen voldoet aan ‘100% duurzaam inkopen’. GroenLinks wil dat hier op concrete en aantoonbare wijze invulling aan wordt gegeven.

Acties

  • De gemeente Heumen wordt zo snel mogelijk een ‘Fair Trade’ gemeente.
  • In elk raadsvoorstel wordt de duurzaamheidsparagraaf verplicht gesteld. Deze wordt correct en volledig uitgewerkt, conform een daarvoor op te stellen format.
  • De (financiële) controller is verplicht om in de procedure voor Duurzaam Inkopen elk raadsvoorstel te controleren en te paraferen, voordat het naar de raad gaat.
  • In een voortgangsrapportage aan de raad over Duurzaam Inkopen wordt jaarlijks gerapporteerd over de stand van zaken.
Onze fractie
Nieuwsbrief

Zoek uw onderwerp