Leo Bosland

In de raadsvergadering van 20 februari 2020 heeft GroenLinks-wethouder Leo Bosland zijn ontslag ingediend. Dit deed hij nadat het CDA het vertrouwen in hem en de GroenLinks fractie opzegde. Directe reden daarvoor was het meningsverschil over het amendement ‘Behoud Lierdal’, dat de fractie van GroenLinks in wilde dienen tijdens de raadsvergadering. Lees hier meer over.

Onderstaande tekst is van eind 2018

‘Een voortvarende start’ is mijn typering van de eerste vijf maanden GroenLinks wethouderschap. Als wethouder mag ik werken aan duurzaamheid, wonen, armoedebestrijding, werk en inkomen. Echte GroenLinks thema’s met bij mij volop visie en ideeën hoe een en ander op te pakken. Na eerder 12 jaar als raadsgriffier in de gemeente Heumen gewerkt te hebben, voelt het wethouderschap als weer thuiskomen in een landschappelijke mooie gemeente met constructieve inwoners. Ik fiets dan ook weer met plezier kriskras door de gemeente naar bijeenkomsten en activiteiten. Met het zonnepanelenproject ‘ontzorgd’ bereikten we zo’n vier honderd mensen, waarvan velen serieus overwegen om zonnepanelen op hun dak te leggen: duurzaamheid en financieel voordeel gaan hierbij hand in hand. Op 25 september in Malden, 1 oktober in Nederasselt, 22 oktober in Overasselt en 29 oktober in Heumen houden we gesprekken over de duurzame energie opwekking van windmolens en grote zonnepaneelvelden. Vooral de locatie van de windmolens zal hier en daar gevoelig liggen. Denk mee, praat mee, doe mee, ook als GroenLinkser. Zie de gemeentelijke pagina van ViaHeumen van deze week of de gemeentelijke website www.heumen.nl.   Over mijn motieven en verwachtingen heb ik een interview gegeven met als titel ‘Samen de schouders eronder’, zie www.burgersgevenenergie.nl. Wil je regelmatig horen waar ik mee bezig ben: geef je op voor de GroenLinks app via bestuur@groenlinksheumen.nl De eerste vijf maanden gaven mij veel energie in een prettige samenwerking met inwoners, college en raad. Ik hoop daarbij ook veel GroenLinksers te blijven tegenkomen.

Onze fractie
Nieuwsbrief

Zoek uw onderwerp