Links & Sociaal

GroenLinks is een partij met een groen en sociaal hart en het zit links. De gemeente Heumen is een welvarende gemeente. Ook op het gebied van welzijn gaat het met het merendeel van onze bevolking goed. GroenLinks wil vanuit dit gezonde perspectief opkomen voor die groepen die hier nog onvoldoende van kunnen profiteren, zoals mensen zonder werk, mensen die afhankelijk zijn van de zorg, kwetsbare inwoners, of gebruik moeten maken van de voedselbank. Voorop staat voor ons dat iedereen erbij hoort: jong of oud, rijk of arm, geboren en getogen in Nederland of nieuwkomer, met of zonder handicap, ongeacht seksuele voorkeur, levensovertuiging of sociale status. Heumen is een gastvrije gemeente voor iedereen.

Onze fractie
Nieuwsbrief

Zoek uw onderwerp