Meer participatie voor inwoners met eigen bouwplannen

De fractie van GroenLinks Heumen heeft 20 februari 2020 ingestemd met het geamendeerde raadsvoorstel over woningbouw in Heumen. 

GroenLinks vindt het belangrijk dat bewoners kunnen participeren in nieuwe projecten, zodat de woningen echt aansluiten bij de behoefte. GroenLinks vindt het participatieniveau* zoals in het raadsvoorstel is beschreven te laag. GroenLinks ziet graag dat de optie voor co-creatie nadrukkelijk wordt opengehouden. Daarom diende GroenLinks samen met D66 een amendement over participatie in. Dit amendement werd door de gemeenteraad aangenomen (unaniem). Hierdoor wordt per project met de omgeving en de initiatiefnemers bekeken of er een hoger niveau van participatie mogelijk en gewenst is.

In de vergaderingen gewijd aan dit raadsvoorstel betoogde de GroenLinks-fractie naast bovenstaande o.a. het volgende:

  • GroenLinks Heumen is voor bouwen voor de regio, omdat dit kansen biedt voor de ontwikkeling van de gemeente. Voorzieningen kunnen makkelijker op peil gehouden worden als er meer inwoners zijn in een gemeente of dorp. Dit geldt met nadruk ook voor de kleinere kernen zoals Overasselt, waar bewoners zelf willen bouwen en initiatief nemen.
  • GroenLinks wil bouwen met oog voor de behoefte, dus betaalbaar, duurzaam, met een goede mix voor jong en oud en respect voor de natuur.
  • De kans om mee te doen met de woondeal en provinciale steun biedt de mogelijkheid om financiele ondersteuning te krijgen, om zo  ook de kanaalzone te kunnen ontwikkelen.
  • Voor GroenLinks was het vrij en open houden van het Lierdal een belangrijk item rondom dit raadsvoorstel. Dat is gelukkig gelukt, mede dankzij het andere amendement van PvdA en GroenLinks.

 

 

* opeenvolgende treden van de participatieladder zijn: 1. Informeren; 2. Raadplegen; 3. Adviseren; 4. Coproduceren; 5. Meebeslissen; 6. Zelf doen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Onze fractie
Nieuwsbrief

Zoek uw onderwerp