Mensen

Maak kennis met onze fractieleden, kandidaten en bestuursleden. Van de meesten kunt u hun profiel lezen.

Fractieleden (tot de verkiezingen van maart 2018 in de gecombineerde fractie PvdA/GroenLinks Heumen)

Kandidatenlijst Gemeenteraadsverkiezingen maart 2018

 1. Rob Schuurman, Malden
 2. Ineke Gijsenbergh, Malden
 3. Jaap Russcher, Heumen
 4. Mitra Nabizadeh, Malden
 5. Sjak Leydekker, Malden
 6. Marko Sengers, Heumen
 7. Hennie Grol, Overasselt
 8. Jana Flohr, Overasselt
 9. Dirk van Rens, Malden
 10. Marjolein van den Brink, Overasselt
 11. Jan van der Leij, Overasselt
 12. Saskia Frankena, Malden
 13. Vivian Vermetten, Malden
 14. Ebrahim Shafieani, Malden
 15. Arna Wijnakker, Heumen
 16. Matthijs Glastra, Malden
 17. Lide Geurts-Klein Hemmink, Malden
 18. Ruud van Gisteren, Malden
 19. Marleen van Gils, Malden
 20. Erik Harings, Overasselt
 21. Robbert Zweegman, Malden
 22. Irene Dankelman, Malden
 23. Eddy Oude Vrielink, Malden
 24. Vera van Kouwen, Malden
 25. Saskia Tuinder, Malden
 26. Nelleke Vonk, Malden
 27. Kees Ruig, Malden
 28. Ants Creemers, Malden
 29. Marijke Strijk, Malden
 30. Jen Verheijen, Overasselt

Bestuur GroenLinks

email bestuur: heumen@groenlinks.nl

Zoek uw onderwerp