Mitra Nabizadeh (nr 4 op de kandidatenlijst)

Wie ben ik?
Ik ben bouwkundige van beroep. Ik werk bij de OmgevingsDienstRegioArnhem (ODRA). Ik verleen vergunningen voor de BRIKS- taken, onder andere voor bouwen en slopen. Ik hou me dus dagelijks bezig met (duurzaam) bouwen en ook met andere milieugerelateerde zaken. Ik heb twee kinderen uit een eerder huwelijk en woon met mijn partner al 15 jaar samen, waarvan ruim 3 jaar in Malden.

Waarom politiek actief? 
Een van de redenen om lid te worden van GroenLinks is het bijzondere begrip Eco-nomie. GroenLinks kiest voor krimp (en consuminderen) wanneer productie en gebruik qua milieueisen niet verantwoord zijn. Er is in Nederland geen enkele andere partij die op die manier naar onze wereld kijkt. Net als Groenlinks ben ik van mening dat wij verantwoord met onze aarde moeten omgaan, voor onze kinderen én alle andere levende wezens op aarde. We moeten zuinig zijn met voedsel en grondstoffen; de wereld moet ook na ons doorgaan. GroenLinks is niet alleen een partij die zorgt voor een gezonde leefomgeving, maar ook aandacht heeft voor mensen en de kwaliteit van leven van elk individu afzonderlijk. Dat spreek me aan.

Toegevoegde waarde?
Meewerken aan een aangename leefomgeving waar iedereen zich thuisvoelt. Verder: sociale cohesie en integratie, het voorkomen van vereenzaming van ouderen en mogelijkheden creëren voor de jongeren in de samenleving. Kortom, hulp voor de kwetsbare groepen.

Commissiewerk?
Ik zit in de commissie grondzaken en wil dit graag voortzetten.

foto: Elza van der Saag van http://defotoboetiek.nl/contact/.