Natuur

Als groene partij in de gemeente Heumen is onze natuur voor GroenLinks Heumen een belangrijk thema. Centraal in het natuurbeleid staat voor ons het meewerken aan de realisatie van de ecologische hoofd-structuur en ecologische verbindingszones. Voor het Lierdal is de structuurvisie leidend. Zonder een duurzaam beleid geen natuur! Alle raadsvoorstellen en raadsbesluiten worden getoetst op gevolgen voor het milieu en de samenleving middels een kwalitatief goede duurzaamheidsparagraaf.

GroenLinks Heumen staat pal voor het Lierdal. GroenLinks Heumen wil de groene plekjes in de dorpen behouden, en het omliggende groen (bossen, vennen en polders) zo veel mogelijk beschermen.

Voor een overzicht van de door GroenLinks Heumen gepubliceerde artikelen over dit onderwerp, klikt u op deze link.

Onze fractie
Nieuwsbrief

Zoek uw onderwerp