Natuurbehoud & Woonomgeving

We wonen in een mooie omgeving, met een prachtige natuur, die volop kansen biedt voor natuurbeleving en ecologisch toerisme. Door te kiezen voor ‘compacte dorpen’ wordt de ruimte in de bebouwde omgeving optimaal benut en sparen we het groene buitengebied. Daarom kiezen we voor bouwen tussen de bestaande bebouwing, maar wel met behoud van het dorpse karakter van de vier dorpskernen. Dit is altijd maatwerk.

Acties

  • We ondersteunen bedrijven en natuurorganisaties bij initiatieven om het ecologisch toeristische karakter van de gemeente op de kaart te zetten (denk aan voorlichting over onze natuurgebieden, bewegwijzering). De samenwerking met Geldersch Landschap en Landschapsbrigade Overasselt zetten we voort.
  • GroenLinks wil een multifunctionele landbouw stimuleren. Agrariërs krijgen de mogelijkheid om meer diensten aan te bieden, maar wij willen geen uitbreiding van de bio-industrie. Als voorbeeld noemen we een theetuin of een ‘bed and breakfast’.
  • Het Lierdal blijft een open natuurgebied en wordt niet bebouwd.
  • Het huidige erfgoedbeleid wordt voortgezet.
  • We zetten in op actieve stimulering van biodiversiteit op de openbare groenvoorziening. Dit doen we onder meer door zeer terughoudend te zijn met het maaien van de bermen. Zo krijgen bijen en andere insecten meer kansen.
  • We stimuleren de biologische landbouw, diervriendelijke veeteelt en het verminderen van de vleesconsumptie.
Onze fractie
Nieuwsbrief

Zoek uw onderwerp