Onderwijs

Je thuissituatie mag niet bepalen hoe ver je kunt komen in de maatschappij of hoe groot je kunt dromen. Het onderwijs is erop gericht om achterstanden weg te werken en de talenten van alle kinderen verder te ontwikkelen. Ook in onze gemeente daalt de leerlingenpopulatie. Voor GroenLinks blijft goed onderwijs aan de kinderen het uitgangspunt! Dit start vanuit schoolgebouwen die passen bij de eisen van deze tijd: duurzaam, schoon, veilig en comfortabel.

Acties

  • Bij onderwijs staan het belang en de ontwikkeling van het kind en de kwaliteit van het onderwijs voorop. Het nieuwe schoolgebouw in Malden-Oost wordt, als het aan GroenLinks ligt, een Kindcentrum waar onderwijs, opvang en ondersteuning samenkomen.
  • De regeling ‘Vangnet Kosten Peuterspeelzaal’ voor ouders met een minimuminkomen blijft behouden. Elke peuter van 2 tot 4 jaar kan minimaal tweemaal per week naar de peuterspeelzaal.
  • Iedere jongere zit op school of volgt een leerwerktraject: geen enkele leerplichtige jongere zit thuis. Bij problemen wordt samen met de jongere en de ouders bekeken wat de oorzaak is en wordt gezamenlijk gewerkt aan een passende oplossing.
  • De gemeente gaat in overleg met schoolbesturen om ruimte in het lesprogramma te krijgen, waarin aandacht gegeven wordt aan racisme en discriminatie, seksuele diversiteit, pesten, en mensenrechten. Diversiteit is juist verrijkend. Waarden als gelijkwaardigheid en respect voor elkaar staan voorop en leiden tot goed burgerschap en onderhoud van democratie.
Onze fractie
Nieuwsbrief

Zoek uw onderwerp