Onze speerpunten

Onze speerpunten

In de komende vier jaar richten we ons op de volgende speerpunten.

Groen en Duurzaam

 • Heumen is al in 2030 een klimaatneutrale gemeente
 • Wethouder met portefeuille klimaat
 • Permanente inzet van een duurzaamheidscoach
 • Afval = grondstof
 • Duurzaamheidsfonds voor energiebesparing en duurzame energie
 • Gemeente faciliteert Heumense energieco√∂peratie
 • Windenergie
 • Het Lierdal blijft een open natuurgebied
 • Biodiversiteit

Links en Sociaal

 • Experimenten met bijstandsuitkeringen
 • Ondersteunen vrijwilligersorganisaties met een maatschappelijke taak
 • Iedere wijk/dorp een eigen huiskamer
 • Stimuleren Centraal Wonen Projecten
 • Preventief zorgbeleid
 • Jeugdzorg zonder wachtlijsten
 • Uitbreiding jongerenwerk
 • Betaalbare woonruimte voor jongeren
 • Vluchtelingen opvangen en blijvend in beeld houden

Besturen en bewegen

 • Beginspraak: vanaf de start praten inwoners mee
 • Beleidsontwikkeling voor, door en met belangenorganisaties
 • Heumen blijft een zelfstandige gemeente
 • Versterking ambtelijk apparaat door regionale samenwerking
 • Vernieuwend beleid voor langetermijninvesteringen
 • Modernisering gemeentelijk besluitvormingsproces

Kijk voor meer informatie bij onze Standpunten.

Onze fractie
Nieuwsbrief

Zoek uw onderwerp