Het GroenLinks team in Heumen

Geen huizen bouwen in het Lierdal!

We hebben prachtige natuurgebieden in de gemeente Heumen en daar is GroenLinks zuinig op! Een ervan is het Lierdal in Malden. Om de paar jaar komt de discussie terug of daar toch niet gebouwd kan worden. GroenLinks vindt dat het Lierdal open natuurgebied moet blijven! Voor onze gezondheid en het milieu.

Geen huizen bouwen in het Lierdal! Stem 21 maart GroenLinks!

Dorpshuizen in de gemeente Heumen zijn een belangrijk trefpunt

De gemeente Heumen is gezegend met veel vrijwilligers en verenigingen. Allemaal inwoners die actief zijn in buurt en wijk. De dorpshuizen zijn daarvoor een belangrijk trefpunt. Als die financieel in de klem komen, moet de gemeente bijspringen. GroenLinks wil bijvoorbeeld de huur van het dorpshuis voor de eetprojecten mogelijk maken door de inzet van WMO-geld. En het ondersteunen van een vrijwilligerscoördinator bij dagbesteding, bijvoorbeeld in De Buurderij.

Ondersteuning aan vrijwilligers is belangrijk! Stem 21 maart GroenLinks!

 

Zorg is maatwerk!

Zorg is maatwerk! Ieder mens die zorg nodig heeft, verdient afgestemde zorg. Voor jong en oud. Daar staat GroenLinks voor! Wij kiezen voor ‘lokaal wat lokaal’ kan en geen bulkcontracten. De wachtlijsten in de jeugdzorg zijn onacceptabel. Soms komen jeugdigen of gezinnen in grote problemen, waarvoor hulp direct nodig is. Jeugdzorg moet dan snel kunnen optreden. Met GroenLinks in het college, kopen we meer jeugdzorg in!

Zorg is maatwerk! Stem 21 maart GroenLinks!

Zorg is maatwerk

Inspraak wordt beginspraak

GroenLinks wil de afstand tussen burgers en politiek verkleinen. De democratie is toe aan een onderhoudsbeurt! We gaan dat doen door de werkwijze van de raadscommissies te moderniseren. De commissies gaan samen met maatschappelijke organisaties en verenigingen een jaaragenda opstellen. Daarin komen de thema’s die in dat jaar worden aangepakt. En ervaringsdeskundigen schuiven aan om samen met professionals te praten over de oplossingen.

Versterking van de democratie door beginspraak! Stem 21 maart GroenLinks!

Onze fractie

Zoek uw onderwerp

GroenLinks Heumen

p/a Ruud van Gisteren

Campenshof 3

6581GM  MALDEN

E-mail: heumen@groenlinks.nl

Telefoon: 0683578193 (ook WhatsApp)

Bankrek.nr: NL42TRIO0390396443