Welkom op website van GroenLinks, afdeling Heumen.

Vrijwel alle bijeenkomsten zijn op dit moment digitaal. Heb je ideeën, vragen over een bepaald onderwerp, of wil je gewoon eens sfeer proeven van lokaal GL, sluit dan gerust eens aan bij een bijeenkomst die past bij jouw onderwerp. Wilt u contact met de fractie? Mail naar fractie@groenlinksheumen.nl.

Dorpshuizen in de gemeente Heumen zijn een belangrijk trefpunt

De gemeente Heumen is gezegend met veel vrijwilligers en verenigingen. Allemaal inwoners die actief zijn in buurt en wijk. De dorpshuizen zijn daarvoor een belangrijk trefpunt. Als die financieel in de klem komen, moet de gemeente bijspringen. GroenLinks wil bijvoorbeeld de huur van het dorpshuis voor de eetprojecten mogelijk maken door de inzet van WMO-geld. En het ondersteunen van een vrijwilligerscoördinator bij dagbesteding, bijvoorbeeld in De Buurderij.

Ondersteuning aan vrijwilligers is belangrijk! Stem 21 maart GroenLinks!

 

Zorg is maatwerk!

Zorg is maatwerk! Ieder mens die zorg nodig heeft, verdient afgestemde zorg. Voor jong en oud. Daar staat GroenLinks voor! Wij kiezen voor ‘lokaal wat lokaal’ kan en geen bulkcontracten. De wachtlijsten in de jeugdzorg zijn onacceptabel. Soms komen jeugdigen of gezinnen in grote problemen, waarvoor hulp direct nodig is. Jeugdzorg moet dan snel kunnen optreden. Met GroenLinks in het college, kopen we meer jeugdzorg in!

Zorg is maatwerk! Stem 21 maart GroenLinks!

Zorg is maatwerk

Inspraak wordt beginspraak

GroenLinks wil de afstand tussen burgers en politiek verkleinen. De democratie is toe aan een onderhoudsbeurt! We gaan dat doen door de werkwijze van de raadscommissies te moderniseren. De commissies gaan samen met maatschappelijke organisaties en verenigingen een jaaragenda opstellen. Daarin komen de thema’s die in dat jaar worden aangepakt. En ervaringsdeskundigen schuiven aan om samen met professionals te praten over de oplossingen.

Versterking van de democratie door beginspraak! Stem 21 maart GroenLinks!

Fietsloterij: de laatste loten voor 1 euro

Nederland is een echt fietsland, dat is goed voor ons milieu! Toch pakken we nog te vaak de auto voor de korte afstand. GroenLinks promoot het gebruik van de fiets voor korte afstanden. Daarom houden we nu een fietsloterij. De prijs is een handige transportfiets. De opbrengst gaat naar een vrijwilligersorganisatie in onze gemeente, die actief is met duurzaamheid of de sociale ontmoeting in buurt of wijk versterkt. Koop ook een lot voor maar € 1! En maak kans op die fiets en steun de vrijwilligers. Dit kan tot 13.00 uur op zaterdag 17 maart. De trekking vindt om 14.00 uur plaats in de Verkiezingswinkel in het winkelcentrum in Malden.

Voldoende en veilige fietspaden? Stem 21 maart GroenLinks!

 

Onze fractie

Nieuwsbrief

Zoek uw onderwerp

GroenLinks Heumen

p/a Ruud van Gisteren

Campenshof 3

6581GM  MALDEN

E-mail: heumen@groenlinks.nl

Telefoon: 0683578193 (ook WhatsApp)

Bankrek.nr: NL42TRIO0390396443