Scholen

Voor een duurzame samenleving moeten we het onderwijs verbeteren en moet ‘duurzaamheid’ veel meer aandacht krijgen. Onderwijs zorgt ervoor dat mensen hun weg vinden naar en op de arbeidsmarkten de motor voor ieders persoonlijke ontwikkeling en geluk. GroenLinks wil daarvoor zo nodig extra investeren in het onderwijs, en de randvoorwaarden.

Onderwijsgebouwen moeten wat GroenLinks betreft uitnodigend zijn, met een goed binnenklimaat. Bij nieuwbouw staat duurzaamheid voorop.

[standpunt nieuwe school oostzijde Malden]

 

Onze fractie
Nieuwsbrief

Zoek uw onderwerp