Schone energie & Toekomst

GroenLinks kiest voor schone energie, zodat we een schone wereld en een gezond klimaat kunnen doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen. Met alleen zonnepanelen redden we het niet. Windenergie is nodig omdat de energie die hiermee geleverd wordt aanzienlijk bijdraagt aan de energiebehoefte. We maken gebruik van diverse vormen van duurzame energie, samen vormt dit de schone energie. Er komen daarom windmolens, waar mogelijk worden zonne-energie en andere vormen van duurzame energie toegepast.

Acties

  • De gemeente neemt zowel in haar eigen bedrijfsplan als in haar aanbestedingsregels naar opdrachtgevers energieneutraliteit op. We passen voornamelijk duurzame energie toe.
  • We realiseren binnen afzienbare tijd windmolens en kleinschalige windmolenparken, langs de snelweg en langs de Maas, met het maximaal haalbare aantal. We besteden nadrukkelijk aandacht aan draagvlak voor windenergie: knelpunten en hinder voor omwonenden door slagschaduw en geluidsoverlast beperken we.
  • We ondersteunen de oprichting van een Heumense Energiecoöperatie voor duurzame energie. Deze wordt van, voor en door Heumense inwoners, dat wil zeggen dat inwoners zelf aandeelhouders zijn en het financiële voordeel hebben.
  • Projecten voor nieuwbouw van woningen en andere gebouwen worden klimaat- en energieneutraal uitgevoerd.
  • Heumen gaat zo spoedig mogelijk starten met het ontwikkelen van een energieneutrale wijk. We stellen alles in het werk om in de bestaande bouw zo spoedig mogelijk van aardgas af te komen, waarbij alle beschikbare technieken zoals warmtepompen worden toegepast. Ook de utiliteitsbouw wordt aardgasvrij en energieneutraal gemaakt.
  • Overal waar mogelijk worden zonnepanelen geïnstalleerd (bij particulieren, bedrijven, scholen, sportaccommodaties, dorpshuizen, maatschappelijk vastgoed). De gemeente ondersteunt de gezamenlijke inkoop van zonnepanelen en ontzorgt op financieel gebied, door de inzet van een duurzaamheidsfonds.
  • We laten voorlichting geven aan inwoners en op scholen over duurzame energie en energiebesparing. Nieuwe ontwikkelingen worden meteen gedeeld, waarbij gebruik gemaakt wordt van (bestaande) digitale netwerken.
Onze fractie
Nieuwsbrief

Zoek uw onderwerp