Schone energie

GroenLinks Heumen is voorstander van duurzame energie: wind-, zon- en bio-energie. We praten graag met iedereen, maar wel op basis van de feiten. Windmolens hebben een bepaalde hoogte. In het spraakgebruik gaat het dan over nokhoogte (de hoogte van de molen zónder de wieken) of de tiphoogte (de hoogte van de molen mét de wieken).

Waarom zijn grotere windmolens zo efficiënt?

Klik hier voor vergroting

Twee keer zo grote wieken, vier keer zo veel windenergie!

Fabrikanten zijn in staat om steeds grotere windmolens te maken. Met grotere wieken kan een moderne windmolen relatief meer schone energie opwekken. Daarmee stijgt de CO2-winst nog verder. Ook zorgen grotere windmolens ervoor dat de kosten voor deze goedkoopste vorm van duurzame energie blijven dalen.

Als de wieken van een windmolen twee keer zo groot worden, vangen zij niet twee keer maar vier keer zo veel wind. De oppervlakte van de cirkel die de wieken van een windmolen maken bestaat namelijk uit het kwadraat van de lengte van deze wieken (vermenigvuldigd met de constante waarde π).

Verschillende voorbeeldhoogten van turbines zoals die momenteel gebruikelijk zijn staan rechts verbeeld. Hierbij zijn de ashoogte en tiphoogte van belang.

In Nijmegen Lent staan molens met een ashoogte van 100 meter en een tiphoogte van 150, wat op die plek voldoet. Welke hoogte er in Heumen wordt gekozen is een proces tussen initiatiefnemers, omwonenden en de gemeente. In de kaders voor windenergie staat uitdrukkelijk vermeld dat het aan de initiatiefnemers is om draagvlak te verkrijgen bij omwonenden. Hoe dat draagvlak verkregen wordt, is aan de initiatiefnemers. Uiteindelijk zal de gemeenteraad moeten besluiten over het voorstel.

Onze fractie
Nieuwsbrief

Zoek uw onderwerp