bieb

Reactie GroenLinks op kadernota 2022-2025: bibliotheek openhouden, zo nodig OZB verhogen

Reactie van de fractie van GroenLinks Heumen op de kadernota 2022-2025, Ineke Gijsenbergh, fractievoorzitter GroenLinks Heumen, juli 2021

Op 8 juli werd de kadernota 2022-2025 besproken in de Raad. Ook dit jaar stonden er weer forse bezuinigingen ingeboekt. Wij maken ons vanuit GroenLinks grote zorgen over de vitaliteit van onze gemeente, als de bezuinigingen op ondermeer duurzaamheid, bibliotheek, digitaal platform, NME en milieustraat allemaal doorgaan. Wat de laatste twee betreft, is nog tijdens de begrotingsbehandeling in november besloten om hier niet op te bezuinigingen! D.m.v. een motie is de subsidie voor 2022 alsnog gegarandeerd.

Wat de bibliotheek betreft, blijkt uit het doelmatigheidsonderzoek dat deze zeer doelmatig functioneert, maar onvoldoende aan een aantal functies toekomt, als gevolg van eerdere bezuinigingen. Bij een nog verdere versobering kan de bibliotheek niet meer aan de wettelijke vereisten voor certificering voldoen en zal ze moeten sluiten! Voor GroenLinks betekent dit dat je de bibliotheek juist zou moeten helpen om WEL om bepaalde functies te voldoen. Maar het college redeneert anders. De bezuiniging moet doorgaan en dus wordt, in het kader van ‘meer kwaliteit voor minder geld’, op zoek gegaan naar goedkopere alternatieven! Zo krijgt iedere basisschool een eigen bibliotheek en komen er lees- en ontmoetingspunten; een professionele bibliothecaris en een bibliotheeklocatie zijn dan niet meer nodig! Continue reading

Onze fractie
Nieuwsbrief

Zoek uw onderwerp