Transparant & Verbindend

GroenLinks is voorstander van een democratie waarin mensen zoveel mogelijk kunnen meepraten aan de voorkant en niet slechts worden geïnformeerd als de keuzes al zijn gemaakt. We noemen dat ‘beginspraak’. Deze werkwijze streven wij dan ook voor de gemeente na. Deze nieuwe bestuurscultuur stimuleert nog meer het zelflerend, zelfreinigend vermogen van onze gemeente. Het vergroot het draagvlak onder inwoners voor de bestuurlijke besluitvorming.

Acties

  • Alle communicatie vanuit de gemeente naar de inwoners wordt op een transparante en toegankelijke manier uitgevoerd.
  • De gemeente stelt vanuit een overeengekomen meerjarenvisie per beleidsportefeuille heldere kaders op en stemt hier het beleid effectief op af.
  • De mate waarin de termijndoelstellingen zijn gerealiseerd, wordt met de gemeenteraad en de inwoners geëvalueerd, om de kwaliteit van het gemeentelijk bestuur te verbeteren.
  • De gemeente ontwikkelt nieuwe ideeën nóg meer samen met inwoners. Meepraten en invloed uitoefenen (beginspraak) begint in de dorpen en wijken. We houden periodieke bijeenkomsten met inwoners om nieuwe ontwikkelingen te bespreken. Daarbij werken we intensief samen met belangenorganisaties, verenigingen en wijkcomités. Hun deskundigheden en inzichten willen we graag meenemen in het gemeentelijk beleid. Daarbij is vooraf helder waar en door wie uiteindelijk wordt beslist.
  • De werkwijze van de raadscommissies wordt gemoderniseerd: deskundigen worden samen met inwoners vooraf, tijdens en na afloop actiever betrokken in het proces.
  • De gemeenteraad is toezichthouder. Dit vergt een professionele benadering en het opbouwen van de juiste competenties door de gemeenteraadsleden. Deze volgen, als het aan GroenLinks ligt, een verplicht jaarlijks scholingsprogramma.
  • We faciliteren de lokale democratie door het openstellen van het gemeentehuis voor diverse bijeenkomsten van de politieke partijen.
  • We ondersteunen het belang van de kinderraad.
  • De lokale omroep is belangrijk voor laagdrempelige democratische controle en sociale samenhang. Het bedrag dat de gemeente hiervoor ontvangt zetten we daarvoor volledig in.
Onze fractie
Nieuwsbrief

Zoek uw onderwerp