Corona: Raadsvergadering van 23 maart zonder GroenLinks

Als gevolg van de coronacrisis vergadert de GroenLinks-fractie voorlopig zo min mogelijk. Veel overleg gaat nu per mail en telefoon. Het fractieoverleg van 6 april 2020 gaat ook niet door. Mocht je een keer een fractieoverleg willen bijwonen of iets met de fractie willen bespreken, meld je dan bij de fractievoorzitter (inekegijsenbergh@groenlinksheumen.nl).

Ook veel raadsbijeenkomsten gaan niet door. Aangezien voor besluitvorming fysieke aanwezigheid vereist is, is in de regio afgesproken om de raadsvergaderingen wel door te laten gaan, zij het zonder publieke tribune. Voorwaarde is dat het quorum (de helft plus 1) gehaald wordt. Dit was op 26 maart net het geval. Er is geen gehoor gegeven aan ons verzoek om de raadsvergadering niet door te laten gaan. Nu wil het geval dat de hele GroenLinks-fractie niet vertegenwoordigd was, omdat we ons vanwege de RIVM-richtlijnen uit verantwoordelijkheidsgevoel hadden afgemeld.

Raadsvergadering 23 maart 2020 (zonder GroenLinks)

We hebben de vergadering wel live gevolgd. De belangrijkste onderwerpen waren:

  • Houtstook en corona: Omdat de publieke tribune gesloten was, vroeg een inwoner schriftelijk aandacht voor het risico van houtstook voor longpatiënten, met het dringende verzoek om een oproep om houtstook tegen te gaan. PvdA stelde voor om houtstook zo mogelijk tijdelijk te verbieden en DGH riep op om er in het Gemeentenieuws aandacht voor te vragen. De burgemeester beloofde dit mee te nemen in het regio-overleg. VVD reageerde met de oproep om de coronacrisis niet te misbruiken voor allerlei milieumaatregelen en dat het drammen van milieupartijen moest stoppen. Nu was GroenLinks niet eens aanwezig. Al hadden we inderdaad een motie met een ‘oproep aan inwoners om houtstook voorlopig achterwege te laten’ in petto.
  • Centrumplan: Het raadsvoorstel werd aangenomen, met de volgende kanttekeningen. VVD wilde de Rijksweg als vitaal onderdeel benoemen. PvdA wilde meer woningen in het Steenhuys, in combinatie met ondergronds parkeren. Op het Kerkplein zou volgens PvdA meer bebouwing het pleingevoel versterken, terwijl DGH daar juist meer groen wilde. De wethouder hoopte dat het centrum een centrum voor ontmoeting zou worden. GroenLinks had al bij de oordeelsvormende vergadering aangegeven juist aan de ontmoetingsfunctie meer aandacht te willen besteden.
  • ODRN (Omgevingsdienst Regio Nijmegen): Er was zorg over forse kostenoverschrijdingen, het prestatieniveau en de niet SMART-doelen. Het raadsvoorstel werd aangenomen, met de afspraak om later een debat te voeren over het al dan niet in de ODRN blijven. De ODRN wordt uitgenodigd om informatie te geven over de kosten, de kwaliteitswaarborgen en de informatievoorziening.
  • 5G: DGH vroeg in een motie aandacht voor mogelijke negatieve gezondheidseffecten door 5G. D66 vroeg om uitstel van de discussie, omdat de Gezondheidsraad binnenkort met een advies komt. Hier is GroenLinks het mee eens. De wethouder beloofde het beleid af te stemmen op dit advies. De motie wordt aangehouden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Onze fractie
Nieuwsbrief

Zoek uw onderwerp