GroenLinks stemt niet in met meerjarenbegroting 2021-2024: liever de bibliotheek openhouden dan de OZB blijven ontzien!

Op 5 en 9 november vond in de Raad van Heumen de begrotingsbehandeling plaats. GroenLinks heeft niet ingestemd met de begroting, vanwege de te grote aanslag op sociale en culturele voorzieningen en op duurzaamheid.

Er wordt €60.000 per jaar bezuinigd op de transformatieagenda. Onverantwoord volgens GroenLinks! Onlangs werd nog benadrukt dat de dorpsverbinders, participatiecoach, jongerencoach, maatjesprojecten, gezinsondersteuning, e.d. hun vruchten afwerpen! Merkwaardig is, dat ook alvast een besparing op dure zorg ingeboekt is, omdat investeren in preventie bespaart op dure intensieve hulp. Terwijl er dus juist minder geïnvesteerd wordt in preventie! GroenLinks heeft in een amendement voorgesteld om de bezuiniging teniet te doen door een korting op de wethoudersformatie (vanaf april 2022) en op het evenementenbeleid. Met corona is er toch al minder mogelijk, denk aan de sinterklaasintocht, de nieuwjaarsreceptie, carnaval, etcetera. Bovendien, een feestje is leuk, maar als het erop aankomt, kiezen wij liever voor een goed sociaal beleid.

Zeer schadelijk voor het maatschappelijk welzijn vinden we de intrekking van diverse activiteitensubsidies, zoals muziekonderwijs en fanfares. Het gaat in veel gevallen om geringe bedragen, maar met grote gevolgen voor betrokkenen. Het minimabeleid is gelukkig behouden gebleven; de inkomensgrens voor financiële ondersteuning blijft op 130% van het sociaal minimum. Op het gebied van duurzaamheid is o.a. bezuinigd op de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed. De bezuiniging op natuur- en milieueducatie is teruggedraaid, doordat GroenLinks zich hiervoor hardgemaakt heeft. Scholen kunnen gebruik blijven maken van de professionele organisatie NME Plaza.

De bibliotheek wordt zelfs met sluiting bedreigd door de forse bezuiniging (over 4 jaar in totaal €450.000). Ze geeft zelf aan hierdoor haar wettelijke taken niet goed meer te kunnen uitvoeren. Er wordt steeds minder gelezen en laaggeletterdheid neemt toe. Lezen is meer dan een ‘hobby’, zoals het CDA het noemt. Lezen is van levensbelang om te kunnen functioneren in de maatschappij. De bibliotheek is hierbij onmisbaar. Opvallend is, dat ook de coalitie de bibliotheek open wil houden, maar toch koste wat kost al in 2021 een bezuiniging doorvoert. Men zegt eerst de resultaten van een ‘doelmatigheidsonderzoek’ af te wachten, maar gaat er al bij voorbaat van uit dat de bibliotheek haar taken ‘doelmatiger’, lees ‘goedkoper’, kan uitvoeren. En dat terwijl ook het tegendeel kan blijken!

GroenLinks heeft voorgesteld om de bezuiniging op de bibliotheek te bekostigen uit een inflatiecorrectie van de Onroerend Zaakbelasting voor woningen. Sinds 2018 is deze niet meer toegepast. Niet meer te verkopen in tijden van bezuiniging! Een inflatiecorrectie zou over 4 jaar in totaal €570.000 opleveren. De gemiddelde individuele huiseigenaar zou het in het eerste jaar slechts €8 extra kosten en over 4 jaar in totaal €80. De enige partij die echt geen inflatiecorrectie wil is de VVD. Toen GroenLinks in de coalitie zat, zijn wij ook akkoord gegaan met deze ‘bevriezing’, maar dat was in ruil voor een voortvarend duurzaamheids- en sociaal beleid. In de nieuwe coalitie is de OZB nog steeds bevroren, maar duurzaamheid staat inmiddels op een laag pitje en ook het sociaal beleid wordt nu aangetast. PvdA, CDA en D66 houden desondanks hardnekkig vast aan hun coalitieakkoord. Zelfs op de handreiking van GroenLinks, om de inflatiecorrectie uit te stellen tot na de verkiezingen in 2022, werd niet ingegaan.

Aangezien alle bovengenoemde bezuinigingen, met uitzondering van het minimabeleid en de natuur- en milieueducatie, in de begroting zijn blijven staan, heeft GroenLinks tegen de meerjarenbegroting 2021-2024 gestemd. We blijven ons uiteraard hard maken om verdere aantasting van sociale en culturele voorzieningen en duurzaamheidsmaatregelen tegen te gaan en sluiting van de bibliotheek te voorkomen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Onze fractie
Nieuwsbrief

Zoek uw onderwerp