Vluchtelingen

De wereld stopt niet bij de gemeentegrens van Heumen. Wij dragen ons steentje bij aan een eerlijke en duurzame wereld. De afgelopen jaren heeft de gemeente vluchtelingen opgevangen. We blijven mensen opvangen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld, bij voorkeur in kleinschalige vormen, zowel in het belang van de vluchteling als in het belang van omringende omwonenden. We bieden ze ondersteuning en sturen aan op integratie via zelfredzaamheid. Dit vergt een inzet op het gebied van taallessen, huisvesting, sociale contacten en het toeleiden tot de arbeidsmarkt of andere activiteiten.

Acties

  • Vluchtelingen krijgen direct Nederlandse taalles, ook als zij nog geen statushouder zijn. De gemeente neemt weer de regie in handen voor de organisatie van taalles en inburgering, samen met de vluchteling. Wachtlijsten voor taalles zijn onacceptabel. De gemeente houdt vluchtelingen in beeld, ook na de inburgeringscursus.
  • We besteden nadrukkelijk aandacht aan optimale integratie, waarbij de gemeente draagvlak onder inwoners stimuleert, door hen goed te informeren en met hen te overleggen.
  • Naast de taalles zetten vluchtelingen zich zo snel mogelijk actief in voor betaald of onbetaald werk of studie om hun integratie te versnellen.
  • Er zijn in onze gemeente veel inwoners actief betrokken bij de integratie van nieuwkomers. We faciliteren organisaties die hier specifiek op gericht zijn.
  • Weet je nog welke relatie je met uw opa en oma had: de koekjes en aandacht? Wij willen in de gemeente Heumen mensen bereid zien te vinden die een soort oma of opa willen zijn voor kinderen van statushouders. Dit werkt zowel naar kinderen, als in de ontmoeting met hun ouders.
Onze fractie
Nieuwsbrief

Zoek uw onderwerp