Werk & Inkomen

GroenLinks Heumen pleit voor een duurzame en vernieuwende economie. GroenLinks wil investeren in banen, arbeid lonend maken en het werk eerlijk verdelen. GroenLinks legt bovendien de nadruk op wat mensen kunnen, en niet op wat ze niet (meer) kunnen.

  • GroenLinks zet zich in voor een grotere waardering van onbetaalde of laaggekwalificeerde arbeid. Mantelzorg wordt beter gewaardeerd, en zeker niet financieel ontmoedigd.
  • Voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt zijn aanvullende maatregelen nodig. Sommige groepen hebben veel minder kans op werk dan anderen, bijvoorbeeld laagopgeleide jongeren, ouderen en arbeidsgehandicapten. GroenLinks vergroot hun kansen op de arbeidsmarkt door werkgevers te stimuleren om deze groepen in dienst te nemen, via extra premiekortingen. Zo krijgt iedereen een eerlijke kans om mee te doen.
  • De bijstand is een sociaal vangnet voor mensen die geen andere bron van inkomsten hebben. GroenLinks Heumen wil zorgen dat mensen een fatsoenlijk inkomen hebben. De beste weg daarheen is ervoor zorgen dat mensen kansen krijgen en weer aan de slag kunnen.
  • Meedoen staat centraal. GroenLinks wil dat de gemeente de voorwaarden daarvoor schept, samen met haar partners: scholing, werk, toegankelijke kinderopvang.

Meer artikelen van GroenLinks Heumen over Werk & Inkomen leest u hier.

Onze fractie
Nieuwsbrief

Zoek uw onderwerp