Zorg is Maatwerk

Ieder mens die zorg nodig heeft, verdient afgestemde zorg. GroenLinks gunt het mensen om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. GroenLinks zet in op een sterk preventief zorgbeleid voor jong en oud. Door vroeg signalen op te vangen en snel te handelen kan vaak leed en ook onnodige zwaardere, specialistische hulp worden voorkomen. Soms komen jeugdigen of gezinnen in zulke grote problemen dat zij zwaardere hulp nodig hebben. GroenLinks vindt dat Jeugdzorg dan snel moet kunnen optreden. De regierol van de gemeente wordt sterk aangezet.

Acties

  • Het loket ‘Toegangspoort naar Zorg’ wordt lokaal georganiseerd. Geen bulkcontracten van onder andere thuiszorg: kwaliteit is leidend. We versterken de ambulante (wijk-)zorg en buurtmantelzorg en bewaken samen met partners rendement en noodzakelijke voorwaarden hiertoe. We besteden extra aandacht aan kinderen die mantelzorg op zich hebben genomen.
  • We gaan door met de Werkconferentie Wonen, Welzijn en Zorg. We bevorderen hiermee dat inwoners en cliëntenorganisaties actief betrokken blijven bij het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid.
  • Wij vinden het onacceptabel dat er ook in onze regio wachtlijsten zijn in de jeugdzorg. We willen ‘Veilig Thuis’ echt veilig maken door voldoende inkoop van specialistische jeugdzorg en meer controle op de uitvoering.
  • Een centrale rol bij de preventie in de jeugdzorg ligt bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en het kernteam. Om de waardevolle ambities van het CJG beter te kunnen realiseren, wil GroenLinks investeren in een hoger budget.
Onze fractie
Nieuwsbrief

Zoek uw onderwerp