Zorg & WMO

Zorg is belangrijk. Voor iedereen, ongeacht de soort verzekering, ongeacht de dikte van de portemonnaie. GroenLinks Heumen hanteert de volgende uitgangspunten:

  • Voorkomen is beter dan genezen. We zetten in op actieve preventie.
  • De dienstverlening en de zorg is duur en kwetsbaar en moet dus efficiënt en effectief worden ingericht. Essentieel is dat er geluisterd wordt naar de zorgmedewerkers.
  • Er is hulp en ondersteuning voor hen die tijdelijk niet mee kunnen doen.
  • Er is goede en betaalbare zorg voor iedereen die dat nodig heeft.
  • Ondersteuning is er altijd op gericht hulpbehoevenden (weer) actief te krijgen voor zover dat mogelijk is.
Onze fractie
Nieuwsbrief

Zoek uw onderwerp